A manera de pròleg

Per Carlos Pérez. Del llibre “El domador de línies”, 2009.

“(Per a un domador de línies o de tigres que, més o menys, ve a ser el mateix)

… Paco Giménez es va situar, des dels seus inicis professionals, en aquesta línia de renovació internacional. I ho va fer en un país molt complex pel que fa a plantejaments educatius i editorials, que llavors (i tem que encara ara) semblava dominat per les pautes estètiques dels retrògrads Blue Meanies, com també per les idees pedagògiques de Na Severa Rància, una peculiar senyora que allí per on passava es marcien les flors i quan cantava s’esgarrifaven els arbres.”…